UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

Zakres usług księgowo-kadrowych Biura Rachunkowego MERITUM :

 

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,

  • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,

  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,

  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), JPK

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych a także fundacji, stowarzyszeń i Wspólnot Mieszkaniowych:

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,

  • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,

  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),

  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,

  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,

  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,

  • zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

 • pełna obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS:

  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło - na podstawie uzyskanych informacji,

  • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,

  • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),

  • prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

  • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,

  • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb Urzędów Skarbowych: PIT- 4, PIT-8A,

  • sporządzanie informacji dla pracowników: PIT-11, PIT-8B, PIT-40,

  • rozliczenia z PFRON,

  • sporządzanie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń,

 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS,